GRAFIKON ROĐENJA - ilustracija bebe podešena
stvarnoj dužini deteta na dan rođenja

ILUSTRACIJA SOLO

ILUSTRACIJA DUO

ILUSTRACIJA POLOŽENA

Vreme izrade je oko 2 do 4 radna dana.
Javljamo porukom na broj telefona koji ste nam ostavili kada pošaljemo.

×